Samstag, 16. März 2013

Tranh nghệ thuật / phần 5

.

























































































tranh của danh họa Borovorovski































 tranh của danh họa Domenico Ghirlandaio
















 tranh của danh họa Edmund Blair
















 tranh của danh họa Ivan Nicolaevich Kamskoy

















tranh của danh họa Ferdinand Roybert

































































































































Hoàng đế Đức  Wilhelm I

































































tranh của danh họa Orazio-Gentileschi 




















tranh của danh họa Francis Cotes


























tranh của danh họa Charles Joseph Frederick Soulacroix




































































tranh của danh họa Charles Sillem Lidderdale 


























tranh của danh họa  Bail Joseph Kitchen Boy 






















tranh của danh họa Giordano Luca "nhà triết học Cratetes"




























tranh của danh họa David emile Joseph De Noter










































































tranh của danh họa  Raja Ravi Varma
















































Từ Hi Thái Hậu nhà Thanh




















tranh của danh họa  Hunt Edgar






















tranh của danh họa Albert Lynch 






















tranh của danh họa Stanley Spencer
























tranh của danh họa  Albert Edelfelt































tranh của danh họa  Alfred Thompson Bricher 










































tranh của danh họa Charles Sillem Lidderdale 
























tranh của danh họa  Cole George Timber























tranh của danh họa  Bernardino Luini 




































tranh của danh họa  Cornelis de Heem


























tranh của danh họa  Charles Sillem Lidderdale


























 tranh của danh họa Bridgeman Frederick Arthur

























 tranh của danh họa Brower Adriaen


























 tranh của danh họa Eugene de Blaas





























 tranh của danh họa Cesare Auguste Detti




















 tranh của danh họa Claude Vignon  "David và đầu Goliath"























 tranh của danh họa  Cesare Auguste Detti



























 tranh của Albert Lynch 


























































 tranh của danh họa  Eugene von Blaas

























 tranh của danh họa  Edward Lamson Henry 





























 tranh của danh họa   Hunt Edgar


























 tranh của danh họa Eugene von Blaas




























  tranh của danh họa George Caleb Bingham 


























 tranh của danh họa  Hunt Edgar

































 tranh của danh họa  Giovanni Bellini 



























 tranh của danh họa  Jean Francois Portaels 
































 tranh của danh họa   Holl Frank




























 tranh của danh họa  John William Godward 





























 tranh cổ vẽ năm 1585
























tranh của danh họa Karl von Blaas




























tranh của danh họa  Miralles Francisco









































tranh của danh họa  Pynacker






























tranh của danh họa Jie Wei Zou



























tranh của danh họa Odalisque
























tranh của danh họa  Sanford Robinson Gifford 

























tranh của danh họa  Stillman




















































































tranh của danh họa  William Clarke Wonter

























tranh của danh họa William Trego
























  tranh của danh họa Winslow Homer 
























  tranh của danh họa  Eugene von Blaas


























  tranh của danh họa  Veldea  Hutdet





















tranh của danh họa   Miguel Cabrera 










































tranh của danh họa   Albert Lynch 





























tranh của danh họa  Anna Ancher 




























tranh của danh họa   Albert Lynch 





























tranh của danh họa   Frank Dicksee 
























tranh của danh họa  Edwin Lord Weeks 






























tranh của danh họa  John William Godward 





























tranh của danh họa  Hunt Edgar
































tranh của danh họa  Kazimir Wojniakowski


























 tranh của danh họa  Simon Verelst































 tranh của danh họa  Alberto Pasini 






























 tranh của danh họa Jie-Wei Zhou 
































 tranh của danh họa  Amil Rauk



































 tranh của danh họa  Edwin Lord Weeks 


























 tranh của danh họa   Bridgeman Frederick Arthur
























 tranh của danh họa  Cole George


























































 tranh của danh họa  Emile Vernet-Lecomte





























 tranh của danh họa  Emile Vernet-Lecomte 

































tranh của danh họa Odalisque 

































 tranh của danh họa  Eugene von Blaas



























 tranh của danh họa  Eugene von Blaas 




























 tranh của danh họa  Eugene































 tranh của danh họa Jie-Wei Zhou





































 tranh của danh họa  Odalisque



























 tranh của danh họa  Falero Luis Ricardo


























 tranh của danh họa  George Antoine
































 tranh của danh họa   Hunt Edgar
























 tranh của danh họa   Alfred Stevens





























 tranh của danh họa  Brouwer Adriaen



























 tranh tả cảnh nữ hoàng Cleopatra trên sân rồng




























 tranh của danh họa  James Wells Champney 




























 tranh cổ tả David và đầu gã khổng lồ Goliat




























 tranh của danh họa  Francis John Wyburd





















tranh của danh họa Jean-François Portaels


























tranh của danh họa Karl Bang































 tranh của danh họa  Jean-Franois-Portaels
























 tranh của danh họa  Jerome-B-Thompson





























  tranh của danh họa  Jie-Wei Zhou





























  tranh của danh họa  John William Godward


























  tranh của danh họa  John George Brown 













.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen